Snön är nu på väg att lägga sig vit och vacker på marken. Flytt fåglarna var ivrig för någon dag sedan. De kvittrade högt med varandra och flyger nog snart iväg för att återkomma till våren. Det finns dock även vinterfåglar och sagan om vinterfågeln kan börja med att ordet sauna kan också komma från fornsamiskans saun. Det berättas i en saga om en vinterfågel som flög över Lappland, högt över det vita som draperade skogar och sjöar där nere. Allt var vitt. Allt var snö. När den väl landade, sjönk den ner i snön. Dansade, flaxade med vingarna, gjorde sig en grop däri, där vinden inte kunde nå den, där snön isolerade kylan. Saun betyder just detta: En grop i snön för den lappländska fågeln. Ett skydd mot kylan. Precis som saunan gör – värmer, renar och skyddar din kropp.

Ursprunget
470 år före Kristus rapporterade Heroditos från sin resa till ”folket vid det isande havet” om ångande timmerhus med enorma stenbyggda ugnar. Det är första gången vi hör berättas om bastun i skrift. 50 år e Kr beskrev Helige Andreas, efter sin resa från Bysans till Ladoga, detaljerat om bastubad på saunavis.
Efter andra världskriget blev det vanligt med allmän bastu i Finland. En inrättning dit man gick för att tvagas; ett slags folkligt spa av det tämligen kärva slaget.

Löyly och kiuas
Det kanske viktigaste med en riktig sauna är hur man styr över luften. Den ska pendla mellan torr och fuktig. Båda sorterna behövs. Och för att styra slår man löyly. Detta görs när kiuas – stenarna – är riktigt heta. Löyly är inte någon slapp och mjäkig ånga utan är ögonblicket när vatten träffar sten och blir till en kraftig ånga som sedan sakta avtar. Skönt är att sitta stilla kvar och låta upplevelsen av bastubadet bli en av livets stora njutningar.

Saunan som livsstil – En nordisk tradition och kultur

Saunan kallar dig till såväl sinnlig och kroppslig rening, till inre och yttre skönhet. Det handlar om den nordiska kärleken till naturen, om meditation, myter och mystik. Upplev de Svenska Lapplands bastutraditioner hos Spa 4 You och var så nära du kan till de urgamla källorna till den sinnligt rofyllda och kroppsliga reningen.