Project Description

Medicinsk Laser

MID-Laser – Medical Intelligent Diode Laser – Laser som läker. MID-Laser är en framgångsrik medicinsk terapeutisk laserbehandlings metod som bl.a. är biostimulerande dvs stimulerar cellfunktionen. Komplicerade läkningsprocesser sätts igång i celler och vävnad. Laserbehandling påverkar lokala immunförsvaret, cirkulation i blod och lymfkärl, ämnesomsättningen i cellerna och utsöndring av olika ämnen bla endorfiner som lindrar smärta. En laser är en ljuskälla som av ger ytterst rent ljus. Ljuset från en laser är mycket välordnat, välorganiserat, medan ljus från andra lampor är helt oorganiserat. Detta kallas på fackspråk att laserljuset är koherent. MID-Lasern erbjuder trygg och säker laserbehandling och behandlingssystemet är grundat på internationellt publicerad vetenskap, forskning och studier. Den biologiska verkan bygger på att laserns rena ljus ger upphov till fotokemiska reaktioner i cellerna. Solljus eller lampljus ger inte upphov till samma typ av reaktioner. MID-Lasern används inom rehabilitering samt som ett komplement till massage. Idrottslag och bl.a. flertalet ishockeylag i elitserien använder MID-Lasern som en del i skaderehabiliteringen samt för snabbare återhämtnings behandlingsmetod mellan matcher.

En bra kombination är mid- laser och massage. Boka gärna 60 min första gången. 

Antal behandlingar / Resultat
För att kunna utvärdera en laserbehandling bör man bli behandlad minst 5 gånger. De flesta får dock någon slags behandlingsreaktion mellan 3-5 gånger. De finns personer som bara behöver en enda behandling och andra som behöver fler än 10. Detta är dock beroende på personlig känslighet för behandlingsformen samt vilken typ av besvär man behandlar. Långvariga kroniska besvär kan kräva en mer långvarig behandlingsfrekvens med behandlingsintervaller.

Behandlingsindikationer
MID-Laser kan användas som enda behandlingsform eller kombineras med andra behandlingar hos oss. Andra behandlingar hos oss som exempelvis klassisk massage och hälsosam lymfdränerings-massage. De indikationer som tas upp här nedan har flertalet randomiserade placebokontrollerade studier bakom sig och därför bör anses ha ett gott vetenskapligt stöd. Inflammationer Nack- , Axelsmärta – (ex ospecifik besvär, artros i nackleder, whiplash) Carpaltunnelsyndrom Tennisarmbåge Hälseneproblem Diskbråck och ländryggssmärta Knäartros Skaderehabilitering samt för snabbare återhämtning för hårt tränande idrottare.

Mid-Laser 15 min  240kr
Boka I Köp

Mid-Laser 30 min  450kr

Boka I  Köp

Mid-Laser 45 min  645kr
Boka I Köp

Mid-Laser 60 min  745kr
BokaI Köp

Tillbaka